….L’atenció al sector de l'hostaleria sempre ha estat a l’ordre del dia de Teixits Emilia. Busquem sempre els millors productes i procurem mantenir una bona relació entre qualitat, quantitat i preu. Després d’anys d’experiència, tenim la confiança d’hotels, restaurants, apartaments, cases rurals i agències immobiliàries d'arreu de l'Empordà i de la Costa Brava.

Disposem de cortines ignífugues, roba de llit, tovalloles, estovalles, draps de cuina, coixins i un gran ventall de productes per a cada moment del dia: des d’anar a dormir fins a preparar un àpat especial.
Ho tenim tot a punt per equipar el vostre establiment.

..

La atención al sector de la hostelería siempre ha estado en el orden del día de Teixits Emilia. Buscamos siempre los mejores productos e intentamos mantener una buena relación entre cualidad, cantidad y precio. Tras años de experiencia, tenemos la confianza de hoteles, restaurantes, apartamentos, casas rurales y agencias inmobiliarias a lo largo de l'Empordà y la Costa Brava.

Disponemos de cortinas ignífugas, ropa de cama, toallas, manteles, paños de cocina, cojines y un gran abanico de productos para cada momento del día: desde acostarse hasta preparar una comida especial. Lo tenemos todo listo para equipar su establecimiento.

..

Attending hospitality's needs has always been at the core of Teixits Emilia. We always seek the best products and do our best to keep a good balance between quality, quantity and price. After years of experience, we have gained the trust of hotels, restaurants, apartments, country houses and real estate agencies from all over the Empordà region and the Costa Brava.

We provide fireproof curtains, bed linen, towels, tablecloths, tea towels, pillows and a wide range of products for every moment of the day: from bedtime to cooking a special meal. We have everything ready to fill your business with the right equipment.

..

L’attention au secteur de l’hôtellerie a toujours été à l’ordre du jour à Teixits Emilia, Nous recherchons toujours les meilleurs produits et nous procurons maintenir une bonnes relation entre qualité, quantité et prix. Après de nombreuses années d’expérience, nous avons la confiance d’hôtels, restaurants, appartements, gîtes et agences immobilières de tout l’Empordà et de la Costa Brava.

Nous disposons de rideaux ignifuges, parures de lits, serviettes, nappes, torchons de cuisine, oreillers ainsi que un large choix de produits pour chaque moment du jour: d’aller se coucher à préparer un repas spécial. Nous avons tout prêt pour équiper votre établissement.

….

 
 
teixitsemilia_contract_llit.jpg

….LLIT..CAMA..BED..LIT….

….Pel que fa als matalassos, disposem de models més bàsics,
de molles, i d’altres de més sofisticats, d’escuma o de viscoelàstica. Per garantir la seva màxima durabilitat, convé pensar en els protectors de matalàs: teixits transpirables
i impermeables, bàsics per a qualsevol establiment.

A més, us oferim el servei de portar-vos-els i de retirar els més antics per reciclar-los, un servei de transport a domicili
i d’instal·lació que també realitzem amb els somiers.

També disposem de llençols i fundes nòrdiques, tant de bàsics com de més qualitat. A més, els podem confeccionar a mida i, fins i tot, personalitzar-los amb algun brodat. Alhora, es poden complementar amb el farciment nòrdic (antial·lèrgic, transpirable i rentable) i el cobrellit, una peça que enriqueix l’habitació aportant-hi un acabat elegant o més desenfadat en funció de l’estampat escollit.

..

Hablando de colchones, disponemos de modelos más básicos, de muelles, y otros de más sofisticados, de espuma o de viscoelástica. Para garantizar su máxima durabilidad, es conveniente pensar en los protectores de colchón: tejidos transpirables e impermeables, básicos cara cualquier establecimiento.

Igualmente, os ofrecemos el servicio de llevároslos dónde sea más conveniente y de retiraros los más antiguos para reciclarlos, un servicio de transporte a domicilio e instalación que también realizamos con los somieres.

También disponemos de sábanas y fundas nórdicas, de básicas o de más calidad. Además, los podemos confeccionar a medida, e incluso personalizarlos con algún bordado. Estos, a su vez, se pueden complementar con un relleno nórdico (antialérgico, transpirable y rentable) y un cubrecama, una pieza que enriquece la habitación aportándole una acabado elegante o más desenfadado, en función del estampado que se escoja.

..

When it comes to mattresses, we offer both simple spring models to more sophisticated ones made of foam or viscoelastic. In order to make them last as much as possible, we recommend using a mattress protector: breathable and impermeable fabrics, a must in every business.

Moreover, we provide delivery service and we also take your old mattresses to recycle them – a delivery and installation service that includes mattress bases too.

We also provide bed sheets and duvet covers, both basic and high quality ones. In addition, we can make them to measure and even customise them with some embroidery, which might be joined by the duvet (antiallergic, breathable and washable) or the bedspread, a piece which enriches the room with an either an elegant or a casual touch, depending on the pattern chosen.

..

Pour ce qu’il en est des matelas, nous disposons de modèles les plus basiques, à ressorts et d’autres de plus sophistiqués, de mousse, ou viscoélastique. Pour garantir la maxime durabilité, il intéresse de penser aux alèzes de matelas: tissus transpirables et imperméables, basiques pour tout établissement.

De plus, nous proposons le service de vous les apporter et de retirer les plus anciens pour les recycler, un service de transport à domicile et d’installation que nous faisons, aussi, pour les sommiers.

Ainsi de même, nous disposons de draps et housse de couettes, du basiques à la haute gamme/qualité. De plus, nous pouvons les confectionner sur mesure, et même, les personnaliser avec une broderie. Ensuite, vous pouvez les compléter avec la couette (anti allergique, transpirables, et lavable) et le couvre lit, une pièce qui enrichie la chambre en apportant une finition élégante ou plus d’actualité en fonction de l’impression choisie. 

….

Teixits-Emilia-by-Aiguastudiostore72-2.jpg

….BANY..BAÑO..BATHROOM..SALLE DE BAIN….

….L’equipament del bany és una qüestió altament valorada.

Per complir aquest requisit, us oferim tovalloles 100% de cotó i molt absorbents, en diversos gramatges (420, 450, 500 o 600 g) i qualitats de rus (arrissat curt o convencional, arrissat llarg o americà). Alhora, també comptem amb barnussos lleugers, catifes de bany i altres complements.

..

El equipamiento para el baño es una cuestión altamente valorada.

Para cumplir este requisito, os ofrecemos toallas 100% de algodón y muy absorbentes, en distintos gramajes (420, 450, 500 o 600 g) y calidades de rizo (rizado corto o convencional, rizado largo o americano). A su vez, también contamos con albornoces ligeros, alfombras de baño y otros complementos.

..

The bathroom equipment is a much appreciated matter.

In order to fulfil this requirement, we provide 100% cotton and very absorbent towels in different weights (430, 450, 500 or 600 g) and curl quality (short or conventional, long or American). We also offer light bathrobes, bath rugs and other complements.

..

L’équipement de la salle de bain est une question hautement considérée.

Pour accomplir cette demande, nous vous proposons des serviettes de bain 100% en Cotton et très absorbantes, en divers grammages (420, 450, 500 ou 600g) et qualité éponge (frisée court ou conventionnel, frisé long ou américain). De même, nous avons a votre disposition des peignoirs légers, tapis de bain et autres compléments.

….

 

….I un servei de brodat per personalitzar totes aquestes peces

..

Y un servicio de bordado para personalizar todas estas piezas

..

As well as an embroidery service to customise all these pieces

..

Ainsi qu’un service de broderie pour personnaliser tous ces objets

….


Teixits-Emilia-by-Aiguastudiostore23-2.jpg

….CORTINES..CORTINAS..CURTAINS..RIDEAUX….

….Les cortines són un element bàsic per a l’hostaleria.
Per això, i perquè coincidim amb la voluntat de garantir la seguretat dels clients, oferim un ampli catàleg de teixits permanentment ignífugs, independentment de la classe de rentat.

Cal tenir en compte, en tot moment, quina ha de ser la seva funció, per triar entre teixits totalment opacs o bé de més translúcids, entre diverses opcions. De totes maneres, per esbrinar exactament la necessitat real que cal cobrir i la manera més eficient de fer-ho, us assessorarem per combinar aquests dos factors i fer-los encaixar en el vostre negoci.

A més, disposem d’un bon equip de confecció i d'instal·lació preparat per dur a terme el vostre projecte.

..

Las cortinas son un elemento básico para la hostelería. Por eso, y porqué coincidimos con la voluntad de garantir la seguridad de los clientes, os ofrecemos un amplio catálogo de tejidos permanentemente ignífugos, independientemente de la clase de lavado.

Se debe pensar en todo momento en su función, para escoger entre tejidos totalmente opacos o bien más translúcidos, entre diversas opciones. De todos modos, para descubrir exactamente la necesidad real que se debe cubrir y la manera más eficiente para hacerlo, os asesoraremos para combinar estos dos factores y hacerlos encajar en vuestro negocio.

Además, disponemos de un buen equipo de confección e instalación preparado para llevar a cabo vuestro proyecto.

..

Curtains are a basic element for hospitality businesses. As a consequence, and because we are committed to keep the customers safe, we provide a wide catalogue of permanently fireproof fabrics, no matter the washing program.

It has to be considered, at all times, the purpose they might serve, in order to choose between completely opaque fabrics or rather transparent ones, among many options. Be that as it may, when it comes to find out exactly the real need that has to be covered and the best way to accomplish it, we will advise you to combine both factors and make them suitable for your business.

Also, we have a good team of textile workers and installers ready to carry out your order. 

..

Les rideaux sont un élément basiques pour l’hôtellerie. C’est pour cela, et presque nous sommes en accord avec la volonté de garantir la sécurité des clients, nous offrons un large catalogue de tissus permanents ignifuges, indépendamment de la classe de lavage.

Nous devons prendre en compte, en tout moment, quelle doit être sa fonction, pour choisir entre des tissus totalement opaques ou plus translucides, entre diverses options, N’est-il en moins, pour savoir exactement le besoin réel qui doit être servi et la manière la plus efficace de le faire, nous vous accompagnerons pour combiner ces deux facteurs et les intégrer dans votre négoce.

De plus, nous disposons d’une bonne équipe de confection et installation préparée pour porter à terme votre projet. 

…. 

Teixits-Emilia-by-Aiguastudiostore94-2.jpg

….TAULA I CUINA..MESA Y COCINA..TABLE AND KITCHEN..TABLE ET CUISINE….

….En aquest àmbit parlem sobretot d'estovalles.
Disposem de teixits especialitzats que en garanteixen la resistència en cas d'ús freqüent, i que alhora són la base d'una taula actual i elegant. Sempre recomanem que vagin acompanyades d'un protector de taula, un element molt útil per poder mantenir les taules vestides i poder canviar les estovalles quan convingui.

Per a la cuina, oferim una gran varietat de davantals i draps de cuina, de rus o de sarja, suaus i resistents; una sèrie d'elements bàsics que sempre mantenim en estoc.

..

En este ámbito hablaremos sobre todo de manteles. Disponemos de tejidos especializados que garantizan su resistencia en casos de uso frecuente, y que a su vez son la base de una mesa actual y elegante. Siempre recomendamos que vayan acompañadas de un protector de mesa, un elemento muy útil para poder mantener siempre vestidas las mesas y poder cambiar los manteles cuando convenga.

Para la cocina, ofrecemos una gran variedad de delantales y paños de cocina, de rizo o de sarga, suaves y resistentes; una serie de elementos básicos que siempre mantenemos en stock.

..

Here we refer mainly to tablecloth. We have special fabrics which not only guarantee their resistance in case they are used frequently but also are the basis of a modern and elegant table. We always recommend using a table protector, a very useful element to keep the tables dressed as well as to be able to change the tablecloth any time you please.

As for the kitchen, we offer a great variety of aprons and tea towels, either curly or twill, both soft and resistant – a series of basic elements we always keep in stock.

..

Derrière ces 2 mots, nous parlons surtout de nappes.
Nous disposons de tissus spécialement conçus qui en garantissent la résistance en cas d’utilisation fréquente et en même temps, sont la base d’une table actuelle et élégante. Nous recommandons toujours qu’elles soient accompagnées d’un molleton, un élément très utile pour ainsi pouvoir maintenir les tables habillées et pouvoir changer les nappes selon convenance.

Pour la cuisine, nous proposons une grande variété de tabliers et torchons de cuisine, en tissu éponge ou en sergé, légers ou résistants; une série d’éléments basiques que nous avons toujours en stock.

….


 
 

….Projectes..Proyectos..Projects..Projets….

….Des de fa anys mantenim una estreta relació amb molts negocis de l’Empordà i de la Costa Brava. Ens agrada treballar junts pensant espais i intercanviant idees. Aquests són alguns dels resultats.

..

Desde hace años mantenemos una estrecha relación con muchos negocios de l'Empordà y de la Costa Brava. Nos gusta trabajar juntos pensando espacios e intercambiando ideas. Estos son algunos de los resultados.

..

For years we have kept a close relationship with many businesses based in the Empordà region and the Costa Brava. We like working together thinking spaces and exchanging ideas. The following are some of the results.

..

Depuis déjà plusieurs années, nous sommes en étroite collaboration avec divers négoces de l’Empordà et de la Costa Brava. Il nous plait de travailler ensemble en pensant des espaces et échangeant des idées. Voici quelques résultats de ces échanges.

….

 
Ca
Es
En
Fr